تعرفه های ثبت نام

 

 تعرفه های ثبت نام


دانشجویان:                           مبلغ    1000000      ریال 
 
اعضاء هیات علمی:         
مبلغ    2000000    ریال
 
سایرین:                         مبلغ     1500000      ریال   
 

توجه:

به ‌ازای هر مقاله باید حداقل یکی از نویسندگان ثبت‌ نام انجام دهد؛
حداکثر تعداد مقالات قابل پذیرش برای هر یک از ثبت نام کنندگان 2 مقاله می باشد.
هزینه ثبت نام برای مقالات سوم و همچنین مقالات بعدی، مبلغ 500000 ریال به ازای هر مقاله می‌باشد؛
ارسال مدارک تشخیص نوع ثبت نام از جمله تصویر کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل معتبر دانشجویان محترم و یا کارت شناسایی و گواهی تدریس اساتید گرانقدر از طریق وبسایت کنفرانس، منوی ارسال فایل در پانل کاربران الزامی است؛
پس از پرداخت هزینه ثبت‌ نام در کنفرانس و تکمیل فرم ثبت نام، فرآیند ثبت ‌نام قطعی می‌شود؛
ضروری است شرکت کنندگان دارای مقاله‌، در اسرع وقت نسبت به انتخاب نوع ثبت نام و پرداخت هزینه اقدام نمایند؛ در غیر این‌ صورت، دبیرخانه همایش فرض را بر انصراف کاربر از ارائه مقاله گذاشته و تعهدی در قبال چاپ مقاله در مجموعه مقالات، تخصیص زمان ارائه مقالۀ ایشان و .... نخواهد داشت؛