برگزاری کارگاههای آموزشی(داراری امتیاز بازآموزی)
1398/08/08

علاقه مندان جهت شرکت در کارگاهها می توانند صبح روز برگزاری همایش به واحد پذیرش مراجعه و نام نویسی کنند. لازم به ذکر است کارگاهها دارای امتیاز بازآموزی می باشند.

لیست کارگاههای آموزشی:

1- فرزند پروری با محوریت پیشگیری از اعتیاد

2- آثار منفی نا آشنایی به مباحث فقهی و حقوقی مسائل خانواده در سه زمینه ی انتخاب همسر، مولفه های مدیریت در خانه، تجارب پس از ازدواج

3- آسیب شناسی و مدیریت صحیح فضای مجازی در خانواده

4-خودکشی و پیشگیری از آن

5- تاثير مهارت افزايی عزت نفس در دانش آموزان ايرانی بر مبنای گام دوم انقلاب درراستای افزايش نظام سلامت اجتماعی